27 PEYGAMBERİN (27x19) KEZ GEÇİŞİ


19 Sistemi ile Kuran’ın korunduğunu ve mushaflardaki insan kaynaklı imla hatalarını düzelttiğini biliyoruz. Ancak 19 sisteminin koruma haricinde bazı yol gösterme görevlerinin de olduğunu görüyoruz. Bu makalede, Tanrı'nın Kuran’ın her kelimesini ve her harfini özenle seçtiğine bir kez daha şahit olacaksınız.

Tanrı, 19 sistemi ile Kuran’da geçen peygamberlerin sayısını ve kimler olduklarını matematik ile işaret etmiş.

Kuran’da kendisine peygamberlik verilmiş olan ve isimleri kesin olarak zikredilmiş toplam 24 peygamber vardır, bu konuda ihtilaf yoktur. Ancak Kuran’da geçen Zu-l-kifl, Uzeyr, Zu-l-karneyn ve Lokman'nın peygamber olup olmadıkları tam olarak bilinememektedir. Birçok farklı rivayet olsa da ismi zikredilen bu salih kişilerin gerçekten peygamber olup olmadıklarını 19 sistemi içinde bir işaret ile bulabilir miyiz?

Tanrı bir işaret vermiş ise bu işareti bulmak için ilk yapılması gereken şey Kuran’da tüm peygamberin geçiş sayılarını bir tablo halinde çıkarmaktır.

 No Peygamber Geçiş Adet

1

İbrahim

69

2 İshak 17
3 Yakub 16
4 Nuh 43
5 Davud 16
6 Süleyman 17
7 Eyyub 4
8 Yusuf 27
9 Musa 136
10 Harun 20
11 Zekeriya 7
12 Yahya 5
13 İsa 25
14 İlyas 2
15 İsmail 12
16 Elyesa 2
17 Yunus 4
18 Lut 27
19 İdris 2
20 Hud 7
21 Salih 9
22 Adem 25
23 Şuayb 11
24 Muhammed 4
25 Zulkifl 2
26 Zulkarneyn 3
27 Uzeyr 1
Toplam Peygamber Sayısı=27   Toplam=
513
=19x27

[DETAYLI EXCEL TABLOSU]

Bu tablo ile peygamberlikleri tartışmalı olan Zulkarneyn (3 kez geçiş) ve Uzeyr’in (1 kez geçiş) kesinlikle peygamber olduklarını görüyoruz. Çünkü bu 2 isim tablodan çıkarıldığında sistem çökmektedir.

 

Tablonun Zulkifl ve Lokman Açısından Detaylı İncelenmesi

Kuran’da İlyas, İdris, Elyesa, Zulkifl ve Lokman’ın her birinin 2 kez geçtiğini görüyoruz. İlyas, İdris ve Elyesa’nın peygamber oldukları Kuran’a göre kesindir. Yukarıdaki tablodan sonra tartışma sadece Zulkifl ile Lokman arasındadır. Yukarıdaki tabloya ya Lokman girebiliyor ya da Zulkifl. Her ikisinin de tabloya peygamber olarak girmesi tabloyu bozmaktadır. Açıkça görülür ki ikisinden sadece biri peygamber olmalıdır.

Kuran'da "Peygamberler" diye anılan surede (Enbiya/21), Zulkifl’in diğer peygamberler ile birlikte direkt olarak zikredilmesi Lokman yerine tabloya girmesinin daha uygun olduğunu düşündürür.

21:85 'İsmail’i, İdris’i ve Zu-l-kifl'i de an. Hepsi sabredenlerdendi.
38:48 'İsmail'i, Elyesa’yı ve Zu-l-kifl’i de an. Hepsi de hayırlı kimselerdendir.

Zulkifl tabloya girince Lokman tabloya giremez. Sonuç olarak Lokman bir peygamber değildir. Lokman kendisine hikmet verilmiş salih bir kuldur. Zulkifl Kuran’da geçen diğer 26 peygamberden birisinin lakabı değil direkt olarak onlardan farklı bir peygamberdir.

513 (19x27) Peygamber İsmi Geçişi İşaretinin Kasıtlı Yapıldığına Dair Ekstra Deliller

Tıpkı başlangıç harfli surelerde ve rakamların söyleniş tarzlarında görebildiğimiz 19 sisteminin izleri, burada da mevcuttur. Tanrı'nın bazı peygamberlerin gerçek isimleri yerine onları farklı kelimeler ile nitelendirdiği görülür.

Yakub:

Yakub peygamberin adı toplam 16 kez geçerek tabloda yerini alır. Ancak 2 ayette (3:93 ve 19:58) Yakub peygamberin adınının Yakub olarak değil de İsrail (اسرءيل) olarak geçtiğini görürüz. İsrail yerine Yakub kullanmış olsaydı, yukarıdaki tablo oluşamayacaktı.

Yunus:

Yunus peygamberin adı toplam 4 kez geçerek tabloda yerini alır. Ancak 21:87 ayetinde Yunus peygamberin adı Yunus olarak değil de Zennun (ذا النون) olarak kullanmıştır. Ayrıca yine Yunus adını kullanmak yerine 68:48 ayetinde ‘ke sahibil hut’ (كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ) ‘balık sahibi/balığın arkadaşı’ kelimelerinin kullanılmasıyla ismi anılmaz.

İsa:

İsa peygamberin ismi Kuran’da 25 kez geçer ve tabloda yerini alır. İsa peygamber için 4:172, 5:17 (2 kez), 5:72 (2 kez), 5:75, 9:30, 9:31'de olmak üzere toplam 8 kez İsa kelimesi kullanılmadan sadece Mesih (المسيح) kelimesi kullanılır.

*Not: Tablo oluşturulurken, 19 sisteminde kelime sayımlarında uygulandığı gibi; sadece sonuna ek almamış (yalın) kelimeler sayıma dahil edilmiştir. Bu sebeple İlyas peygamberin 37:130 ayetinde geçişi ( إِلْ يَاسِينَ) sonuna ek almış olduğu için sayıma dahil edilmemiştir.


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


ALINTI

- KuranMucizeler.com


Son Güncellenme: 18.01.2021
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]