ARA BAHÇE


Bu makale; peygamberlerin, elçilerin, Tanrı’ya yakın olmuş/olacak, iyilik uğrunda hayatlarını geçirmiş/geçirecek şahit ÖNCÜ insanların vefatlarından sonra geçtikleri ara bahçeyi ve uyuduğumuz zaman geçtiğimiz boyutu açıklamaya çalışmaktadır.

ÖNCÜLER VE DİĞERLERİ

Yargı gününe üç grup olarak çıkılacağından bahsedilir. Mutlular, mutsuzlar ve öncüler.

56:7-10 Sizler de üç bölüme ayrılırsınız. Mutlular ne kadar da mutludurlar. Mutsuzlar ne kadar da mutsuzdurlar. Bir de ileri geçen öncüler vardır…

Öncüler; peygamberler, elçiler, şahitler, Tanrı’ya yakın olan insanlar olarak nitelenirler (36:26, 3:169-171, 56:11). Öncü insanların çoğu eski devirlerin, küçük bir kısmı da yeni devirlerin insanlarıdır ve bunlar nimet bahçelerindedirler.

56:10-14 Bir de ileri geçen öncüler vardır. İşte onlardır yaklaştırılanlar. Nimet bahçelerinde… Onların büyük bir kısmı önceki nesillerden. Küçük bir kısmı da sonraki nesillerdendir.

Öncüler hariç diğer bütün insanlar, ölümle/mwt birlikte diriliş gününe kadar bilinçsizlerdir/uykuya dalarlar.

16:21 Ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.

36:51 Boruya üflenince, onlar mezarlarından kalkıp Efendilerine koşacaklar.

79:13-14 O bir tek dürtüşten ibarettir. Onlar uyanıvermişlerdir.

Öncüler ise ölmezler/mwt, vefat/wfy ederler; diridirler. Bu insanların, yaşamlarına devam ettikleri bir yer vardır.

3:169 Tanrı yolunda vurulanları ölü sanmayın; bilakis onlar Efendilerinin katında nimetler içinde diridirler.

2:154 Tanrı yolunda öldürülenlere, “Onlar ölülerdir” demeyin. Aksine onlar diridir fakat siz farkında değilsiniz.

16:32 İyi/erdemli durumdayken melekler canlarını almaya geldiklerinde, "Selam size olsun. Yaptıklarınızın karşılığı olarak bahçeye giriniz" derler.

36:26-27 Kendisine, "Bahçeye gir" denir. "Keşke benim halkım bir bilseydi; Efendimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını…” der.

3:169-171 Tanrı yolunda vurulanları ölü sanmayın; bilakis onlar Rableri katında nimetler içinde diridirler. Tanrı’nın onlara bolca verdiği nimetlerle neşe içindedirler. Kendilerine daha katılmamış yoldaşlarına bir korku ve üzüntü olmadığını müjdelemek isterler. Tanrı’nın bol nimetini ve Tanrı’nın gerçeği onaylayanların ödülünü yitirmeyeceği gerçeğini müjdelemek isterler.

22:58-59 Tanrı yolunda göç ettikten sonra ölenler veya öldürülenler, Tanrı tarafından güzel bir rızık ile besleneceklerdir. Kuşkusuz Tanrı rızık verenlerin en iyisidir. Hoşnut olacakları bir kabul ile katına alacaktır onları. Tanrı Bilendir, Şefkatlidir.

*Bu durum, öncülerin Dünya’da yaşayanları duyabilecekleri/görebilecekleri anlamına gelmez (35:14, 35:22, 5:117).


VEFAT MEFTA FARKI

Öncülerin neden ölü olarak tanımlanmadıklarını vefat-mefta kelimelerinin arasındaki fark ile anlarız. Arapça “vefat (wfy وفي)” kelimesi ile “mefta (mwt موت)” kelimeleri aynı anlama geldiği düşünülür ancak öyle değildir.

Vefat: Bedenden ayrılış/dünya dışı aleme geçme.
Mefta: Ölüm/bilinçsizlik/yaşam fonksiyonlarının durması.

Bu tanımlamaları Kuran sayesinde delillendirebiliyor, VEFAT veya MEFTA olmakla neler yaşadığımız konusunda çıkarımlar yapabiliyoruz.

39:42 Düşünenler için bunda dersler ve işaretler var.

İSA PEYGAMBER ÜZERİNDEN ÇIKARIM 

Tanrı, İsa’nın ölmediğini/mwt olmadığını; vefat/wfy ettiğini ve kendisine doğru yükselteceğini/rfe söyler.

3:55 …"Ey İsa! Seni vefat/wfy ettirecek olan benim; seni kendime yükselteceğim/rfe…

4:157 Aslında onu öldürmediler ve onu asmadılar da…

Ve peşine de ekler; kitap halkı, İsa ölmeden/mwt, ona inanmak zorundadır.

4:158-159 Aksine Tanrı, onu kendisine yükseltti/rfe. Tanrı, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir. Kendilerine kitap verilenler, onun ölümünden/mwt önce ona inanmak zorundadırlar…

Görüldüğü gibi Tanrı, İsa’nın ölmediğini ancak bir gün öleceğinin altını çiziyor. İsa’nın da kendisini tanıtırken öleceği/mwt günden bahsettiğini görürüz.

19:33  Doğurulduğum gün, öleceğim/mwt gün ve canlı olarak diriltileceğim gün, esenlik benim üzerimedir.

Sonuçlar:

• İsa ölmedi/mwt, vefat/wfy ederek Tanrı’ya yaklaştırıldı.

• İsa ve onun gibi öncülerin vefat/wfy ettikten sonra elbet bir gün ölmesi/mwt gerekiyor.

MUHAMMED PEYGAMBER ÜZERİNDEN ÇIKARIM 

Muhammed peygamber de İsa gibi vefat/wfy etmiştir, ölmemiştir/mwt, ancak bir gün ölecektir.

13:40 İster onlara yaptığımız uyarının bir kısmını sana gösterelim, ister seni vefat/wfy ettirelim; sana düşen sadece tebliğ yapmaktır.

39:30 Kuşkusuz sen ölümlüsün/mwt, kuşkusuz onlar da ölümlüdürler/mwt.

Öncülerin bu dünyadan göçerken ölmediklerini/mwt olmadıklarını hem İsa hem de Muhammed peygamber üzerinden gördük. Şimdi de bu kişilerin kişilerin vefat/wfy ettikten sonra nereye göç ettiklerini, Muhammed peygamberin vahiy alırken yaşadığı/Tanrı’nın yaşattığı vizyon sayesinde göreceğiz:

53:1-18 Düştüğü/çöktüğü zaman o yıldıza yemin olsun/dikkatinizi çekerim. Sizin bu arkadaşınız ne sapmış, ne aldatılmış, ne de fanteziden konuşmaktadır. İndirilmiş bir vahiyden başka bir şey değildir o. Onu, büyük güce sahip olan öğretmiştir... Görünümüyle çarpıcı/etkileyici olan doğrulup belirdi, ufkun en yüksek/uzak noktasında. Sonra inip yaklaştı. Mesafe iki yay kadar veya daha yakın oldu. Ve sonra kuluna ne bildirilecekse onu vahiy etti. Gönlü, gördüğünü yalanlamadı. Onun gördüğü şeyden kuşku mu duyuyorsunuz? Yemin olsun ki, onu başka bir inişinde de gördü. Sidretul müntehanın/Kozmik ağ bilgisinin nezdinde. Yanında/katında/nezdinde barınılabilecek bir bahçe vardır. Kozmik ağı tamamen kaplıyordu. Göz şaşmadı ve haddi aşmadı. Efendisinin en büyük işaret/mucizelerinden birini gördü.

Yukarıdaki ayetlerde gördüğünüz üzere Tanrı, Muhammed peygamberi bir şeye tanık ediyor:

Tanrı, ilk olarak çöken bir yıldızdan ve sonra etkileyici/çarpıcı olanın gökyüzünün tepesinden ufka inişine işaret ediyor. Buraya indiğinde ise Muhammed peygamber bir vahiyle beraber görsel bir şeye tanıklık ediyor. Ve Tanrı ardından ekliyor; onun yanında/nezdinde barınılabilir bir bahçe var!

Yine ayetlerden de gördüğümüz üzere, Muhammed peygamber gördüklerine inanamıyor ancak kafayı yemediğini düşünerek (gördüğünü yalanlayamayarak) bunun gerçek olduğuna mutmain oluyor.

53:1 ayetinde geçen düşen/çökmüş yıldız, Sirius B yıldızıdır. Nitekim, Sirius B içine çökmüş bir beyaz cücedir. 53:6 ayetinde çarpıcı/etkileyici diye nitelenen bu yıldız Sirius A ile beraberdir ve Dünya için Güneş’ten sonraki en parlak yıldızdır. Kaldı ki, aynı surenin 49. ayetinde Şira’nın (Sirius’un) sahibinin de Tanrı olduğu söylenir (53:49).

Sonuçlar:  

• Sure, (isim vermeden) Sirius'a yemin ederek/dikkat çekerek başlıyor ve yine surenin 49. ayetinde (bu sefer isim vererek) Sirius'dan bahsediliyor. 

• Bu çift yıldızlı sistemin yörüngesinde barınan, henüz (2022 yılı) keşfedilmemiş bir veya birkaç gezegen var. Yakın zamana kadar çift yıldız sistemlerinin istikrarlı gezegenler barındıramayacağı tahmin ediliyor idi. Ama Kepler uzay teleskopu bu düşünceyi tamamen yeni keşfi ile yıkmıştır. Kepler uzay teleskopunun keşfettiği istikrarlı yörüngede ve çift yıldız sisteminde bulunan birçok gezegen mevcuttur[1]. 

Vefat/wfy eden öncüler, bu keşfedilmemiş gezegenlerin birinde yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedirler. 

Burada üç boyut ötesi, insan bedeniyle yaşanılamayan bir yaşam var. 

• Bu üç boyut ötesi bahçe/yaşanılan yer, Muhammed peygambere vefatı/wfy sonrası gideceği yer olarak gösterilmiştir. 

Vefat/wfy eden tüm öncülerin, ölecekleri/mwt olacakları yer burasıdır.


ÖNCÜLERİN ARA BAHÇEDE MEFTA OLMALARI

Öncülerin şu anda yaşadıkları bu yere, ben kendimce "ARA BAHÇE" tanımı koydum. Tanrı da bu yeri nimetlerle dolu bahçe olarak niteliyor (3:169-171, 16:32, 22:58-59, 36:26-27).

Buradaki yaşamlarının sonlanacağını (ölecekleri/mwt olacakları) gün ise SUR’a ilk üflenmeyle gerçekleşecek. Evren kendi içine doğru çökecek ve içindeki her şey ölecek. Sura ikinci kez üflenince ise herkesle birlikte yeniden dirilecekler ve yargı günü duruşmasına şahitler olarak gelecekler.

39:68-69  Boruya üflenir üflenmez, Tanrı’nın diledikleri hariç; GÖKLERDE ve YERDE kim varsa, bayılıp yıkılırlar. Sonra ona tekrar üflenir de onlar ayağa kalkıp bakışırlar. Yer, Efendisinin ışığıyla parlar. Kitap konur. Peygamberler ve şahitler getirilir

79:13-14 O bir tek dürtüşten ibarettir. Onlar uyanıvermişlerdir.       

77:1-13 Ant olsun artarda gönderilenlere, işleri sürükleyip götürenlere, (iyiliği) yayanlara, (iyi ile kötüyü) birbirinden ayıranlara, mesajı ulaştıranlara, bir müjde ve uyarı olarak. Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir     . Yıldızlar söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların ufalanıp savrulduğu ve ELÇİLERE RANDEVU verildiği zaman; belirlenen gün için, yani karar günü için.

21:104 O gün göğü dosyaları dürer gibi katlar ve yaratılışın ilk durumunu nasıl başlatmışsak ona çeviririz…

14:48 Yerin başka bir yere, göğün başka bir göğe dönüştürüleceği


BONUS: REM UYKUDA GEÇİLEN BOYUT

Yukarıda açıklamaya çalışılan konu dışında, vefat ve mefta kelimeleri ile bağlantılı olan başka bir konu da uykuda VEFAT/WFY etmemizdir.

*Burada kısacık bir bilgi paylaşarak, Kuran üzerinden devam edilecek. REM uykusu hakkında daha fazla bilgiye bireysel araştırmalarınzla ulaşabilirsiniz. 

"REM uykusunu ilginç kılan ve tıp dünyasında “paradoxical sleep” (paradoksal uyku) olarak adlandırılmasına neden olan bir başka özelliği ise, beyin tarafından bu uyku evresinde yayılan sinyallerdir. “Elektroensefalografi” adı verilen hekimlerce “EEG” kısaltması ile tabir edilen tetkikte de (EEG: Beyin dalgalarının elektriksel olarak incelenmesi) görülmektedir ki; uyanıkken ve REM uykusu esnasında beyin tarafından aynı özellikte sinyaller üretilmektedir. Anlayacağınız üzere bu bir tarz paradokstur. Aslında uyku halindesiniz fakat beyniniz uyanıkmış gibi davranmaktadır.[2]"

Aşağıdaki ayetleri incelediğimizde, derin uyku esansında yaşadıklarımızı görüyoruz. Halkça RUH diye tanımlanan BİLİNÇ, bedenden ayrılarak seyahat edebiliyor, ya geri dönüyor ya da dönemiyor...

39:42 Tanrı vefat (wfy) ettirir nefisleri/varlıkları/bilinçleri ölüm (mwt) sırasında; ölüm (mwt) olmayanları ise uykularında. Sonra ölümüne (mwt) karar verdiklerini tutar, diğerlerini belirli bir süreye kadar salar. Düşünenler için bunda dersler ve işaretler var. 

6:60 O'dur geceleyin sizi vefat (wfy) ettiren, gündüz elde ettiğiniz şeyleri bilen. Sonra, bilinen ecelin gerçekleşmesi için diriltendir. Sonunda O'nadır dönüşünüz. Sonra da her ne yaptıysanız onu size haber verecektir. 

6:61 O, kulları üzerinde egemendir ve üzerinize koruyucu melekler gönderir. Sizden birine ölüm (mwt) geldiği zaman, elçilerimiz hiç vakit geçirmeden onu vefat (wfy) ettirirler.

Sonuçlar: 

• Uyuduğumuz zaman bilincimizi kaybedip vefat/wfy edip, başka bir boyuta geçiyoruz.

• Uykumuzda/bilinçsizken/vefat haldeyken, ölümümüze/mwt karar verilmezse geri dönüyoruz.

Ölüme/mwt karar verilirse geri dönemiyoruz fakat, Tanrı’nın dilemesi başka. Nitekim İsa’ya ölüleri/mwt, Tanrı’nın izniyle yerden çıkarma izni verilmiştir (5:110). Ancak burada kullanılan fiilin “KrC” köklü olduğu, yani “mevcut durumdan başka bir duruma çıkma, ortaya çıkma” gibi anlamları olduğu göz ardı edilmemelidir. Kuran’da Tanrı’nın asıl diriltmeden bahsederken “NşR” ve “HyY” kökünden kelimeleri kullandığı görülür.


DİPNOTLAR VE EKSTRALAR

• 4:159 ayeti bariz bir şekilde “Kitap halkı, İsa’nın ölümünden/mwt önce ona inanmak zorundadır” derken, Türkçe Kuran meallerinde zorlama çevirilere maruz kalmıştır. İsa’nın zaten ölmüş/mwt olduğunu düşünen çevirmenler, bu ayeti garip ve farklı şekillerde yorumlamışlardır. Ortak bir paydada da buluşamamışlardır, çünkü İsa’nın vefat/wfy ettiğini; mefta/mwt olmadığını atlamaktadırlar. 

• 53:1 ayetinde geçen EL-NECM, spesifik bir yıldızı işaret etmektedir. EL takısı, İngilizcedeki THE gibidir. Yani yıldızlar diye toplu bir tanım yapılamaz. Kelimenin tek ve belirli bir yıldızı işaret ettiği açıktır. Ayrıca bu bir gezegen değil, yıldızdır. Kökü “ncm” olmayıp da “kvkb” olsaydı gezegen olarak kabul edilmeliydi. 

• 53:14’te geçen Sidretu'l Münteha tanımı, kimi çevirmen tarafından yorumsuz bırakılmış, kimisi tarafından “Sedir Ağacı/Son Sınır Ağacı” diye çevrilmiştir. Kimileri göklerdeki bazı mekânların adı olarak yorumlamış, kimileri buna karşı çıkıp olayı Mekke’ye falan bağlamış :) 

“Sedir ağacı” veya “son sınırdaki ağaç” gibi tanımlamalar bir nevi anlaşılabilir çünkü Kuran’da “SdR” kökünün geçişlerine baktığımızda “sedir ağacı” olarak kullanıldığı görülür. Ancak burada yanında “münteha” ile birlikte kullanılmıştır. “NhY” kökünden gelen müntehanın, 79:44’de tam/nihai/bütün/kapsamlı bilgi anlamında kullanıldığını görürüz. Demek ki burada da “SdR Bilgisi” olmalıdır. Ayette geçen sedir, ağaç ile bağdaştırarak müteşabih/çok anlamlı kullanmıştır. Yani dallı budaklı, kümeleşmiş vs. anlamlarındadır. Bir yıldızdan ve peygamberi şok eden bir görüntüden bahsedildiği için bu “kozmik ağ bilgisi” olarak çevrilmelidir. Burada çoğu yazarın yaptığı eksik/hatalı çeviri, aynı 55:6 ayetinde yapılana çok benzerdir. Bu konuda detay için şu makaleye3 bakınız. 

• Yusuf rüyasında Güneş, Ay ve on bir gezegene hükmettiğini söylemiştir.  

12:4 Yusuf, bir zamanlar babasına: "Babacığım, on bir gezegeni, Güneşi ve Ay'ı gördüm, onlar bana saygı/uyum/secde ediyorlardı. 

Bizim güneş sistemimizde Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gezegenleri, tartışmalı şekilde de Plüton vardır. Plüton katılırsa dokuz, katılmazsa sekiz gezegen eder. Yusuf’un rüyayı gördüğü yıllarda Uranüs, Neptün ve Plüton fark edilmediğinden, yedi gezegen var diye biliniyordu. Bu sayımlardan hangisini kabul edersek edelim, sonuçta en az 11 gezegen etmiyor, dolayısıyla kayıp/bilinmeyen gezegenler olmalı. Bu konu için lütfen Sirius Dört Gezegene Mi Sahip[4] ve Dört Kayıp Gezegen[5] makalelerini okuyunuz.


ALINTILAR 

[0] https://tr.wikipedia.org/wiki/Sirius 

[1] http://exoplanetes.esep.pro/index.php/en/maps-en/2-uncategorised/584-planets-in-binary-systems + https://kuranmucizeler.com/sirius-si-ra-y-ld-z-4-gezegene-sahip-bir-cift-y-ld-z-sistemi-mi  

[2] https://www.horlamatedavisi.com/rem-uykusu-ve-onemi + https://www.sleepfoundation.org/stages-of-sleep/paradoxical-sleep#:~:text=Paradoxical%20sleep%20is%20one%20of,eye%20movements%2C%20and%20muscle%20tension 

[3] https://kuranmucizeler.com/dallanmis-budaklanmis-karmasik-kozmik-ag-agac 

[4] https://kuranmucizeler.com/sirius-si-ra-y-ld-z-4-gezegene-sahip-bir-cift-y-ld-z-sistemi-mi 

[5] https://web.archive.org/web/20190419220311/https://www.gurcu.org/gunes-sistemindeki-4-kayip-gezegen-icerigi-720.html


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


Son Güncellenme: 04.11.2022
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]