Allah&Din

İNKÂR ETMEK


KANITA SAHİP OLMAK 

Gerçek olduğu iddia edilen şey delillendirilmelidir. Aynı şekilde, bir şeyi inkâr etmek de delil gerektirir. Çürütülmeyen veya çürütülemeyen bir iddia karşısında yorumsuz ve kararsız kalınabilir, ancak “Ben bunu kabul etmiyorum!” veya “Bu gerçek değil!” gibi sübjektif savunmalar yersizdir. 

İnsan, aldığı bilgileri akıl-vicdan süzgecinden geçirmesi gereken bir varlıktır. Aklını kullanmayan insan, kandırılmaya müsait veya kronik inkârcı bir karaktere dönüşebilir.

DEVAMINI OKU


KURAN ÇEVİRİLERİNDEKİ HATALAR


Birçok şey, Kuran’da olmamasına rağmen dini zorunlulukmuş gibi bilinir. Bunun temel sebebi Kuran dışı öğretilerdir, ancak yalnızca Kuran’ı okuyan da bir şeyleri yanlış öğrenebilir. Çünkü kimi Kuran çevirilerinde -yanlışlıkla yapılmış- hatalar bulunuyor, kimi çeviriler ise gelenek, hadis, mezhep, sünnet anlayışına göre yapılıyor. İşte, Türkçe Kuran çevirilerindeki kritik hatalar;

DEVAMINI OKU


İNFAK (VERMEK/HARCAMAK)


Tanrı, maddi-manevi vermenin önemini vurgular; içten yapılan her iyiliğin katlanarak geri döndüğünü/dönmekte olduğunu/döneceğini söyler. 

DEVAMINI OKU


ORUÇ


Oruç, beynin frontal lobunu geliştirir. Dolayısıyla bilinçli, tahammüllü ve tatminkâr olmayı öğretir/geliştirir. 

2:183 Gerçeği onaylayanlar! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır.

DEVAMINI OKU


KURBAN


Her sene “Kurban Bayramı” adı altında milyonlarca hayvanın öldürülmesi, sokakların ve denizlerin kana bulanması Tanrı’nın emri değildir! 

Kurban Kâbe’ye gönderilirdi. 

22:33 Onları o Tarihi Eve bağışlamadan önce, onlardan belli bir süre yararlanırsınız. 

Kurbanın Kâbe’ye gönderilme sebebi; ziyaretçilerin (umrecilerin) veya avlanma yasaklı konferansçıların (hacıların) karınlarını doyurmalarını sağlamaktır. Yani bu ibadetin amacı hayvan öldürmek değil, hayvanı pozitif bir amaç uğruna ‘kurban’ etmektir. 

DEVAMINI OKU


NAMAZ & SALAT


Namaz, Arapça ayetler okuyarak yatıp-kalkmak değildir, ödenecek bir borç da değildir! Zaten Tanrı’ya olan borç ödenebilir mi? 

16:18  Tanrı’nın nimetini saysanız bitiremezsiniz… 

4:34 O'ndan ne dilediyseniz size verdi. Tanrı’nın nimetlerini sayarsanız bitiremezsiniz…

Namaz” kelimesi Arapça değil, Farsçadır. Kuran’da namazdan “salat” olarak bahsedilir; desteklemek/dayanışma kurmak/bağlantı kurmak/dua etmek anlamlarına gelir. 

DEVAMINI OKU


HAC VE UMRE


*Ön Bilgi: Hac merkezi Mekke değil, Kudüs’tür. Merkezin Kudüs olduğu “Kutsal Ev adlı konuda açıklanmıştır.

HAC (KONFERANS) 

Hac” kelimesi “tartışma, tartışma yöntemi, eleştiri malzemesi, bahane, delil anlamlarına gelir (2:76, 2:139, 2:150, 2:258, 3:20, 3:61, 3:65, 3:66, 3:73, 4:165, 6:83, 6:80, 6:149, 40:47, 42:15, 42:16, 45:25). 

Dağa çıkmak, küpün etrafında yedi tur atmak veya şeytan adlı dikili taşları taşlamak hac değildir. Hac; fikirlerin, araştırmaların ve eleştirilerin sunulduğu, muhtaçların rızıklandırıldığı, insanları birleştirici ve geliştirici bir konferanstır.

DEVAMINI OKU


KUTSAL EV


Kutsal Ev, İslam dininin hac merkezi ve kıblesidir. İlk Ev, Kâbe ve Kutsal Mescit olarak da nitelenir (3:96, 5:97, 2:144). En popüler ismi “çıkıntı/yükselti/tepe” anlamlarına gelen Kâbe’dir. (Kâbe’nin “küp anlamına geldiği iddia edilse de Kuran bu iddiayı çürütür. 5:6 ayetinde topuk/topuk kemiklerinden bahsedilirken “el-ka’beyni” kelimesi kullanılır.) 

DEVAMINI OKU


AHİRET (SONRAKİ YAŞAM)


Mevcut evren(ler)in çöküşü; yeni ve sonsuz evren(ler)in başlangıcına sebep olacaktır. 

29:20 …Sonra, yine Tanrı son yaratılışı başlatacaktır….

14:48 
Yerin başka bir yere, göğün başka bir göğe dönüştürüleceği… 

40:39 …Sonraki yurt ebedi bir duraktır

DEVAMINI OKU


NEDEN VE NİÇİN VARIZ?


Cin/Cann: İnsanlıktan önce de vardı (15:27). Sorgulanacağını bilir (37:158). Hem teslimiyeti/iyiyi/erdemi hem de sapkınlığı/kötüyü/bozgunculuğu seçebilir (72:11). İyi tarafı seçenler melek (aracı/elçi/güç), kötü tarafı seçenler şeytan/sapkın olarak nitelenir.

İnsan/İns: Tanrı bilinciyle kodludur (30:30) ve O'na, O’nun mesajları/işaretleri sayesinde teslim olabilir (12:105, 21:10); ancak kötülüğü/sapkınlığı/bozgunculuğu da seçebilir.

DEVAMINI OKU


CANLILIK, EVRİM VE İNSAN


CANLILIK 

Bilimsel olarak hayatın temel kaynağı bilinmese de canlı hayatının suda başladığı ve balçık katmanlarında devam ettiği bilinir. Yani mikroskobik canlıların, bitkilerin, hayvanların, insanların atası/ham maddesi su ve topraktır… 

DEVAMINI OKU


EVREN


EVRENİN BAŞLANGICI

Evren, büyük bir patlama ile 0 boyutlu teklik halini değiştirerek genişlemeye başlamıştır… 

21:30  İnkar edenler, görmezler mi ki gökler ve yer bitişik durumda idi de biz onları ayırdık/patlattık? Ayrıca her canlıyı da sudan yarattık. Hâlâ gerçeği onaylamayacaklar mı? 

51:47 Göğü gücümüzle biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz

DEVAMINI OKU


PEYGAMBERLER VE ELÇİLER


Peygamber (Nebi): Haber alan, çağıran, ilan eden.

Elçi (Resul): Haber ileten, tebliğ eden, mesajcı, bildiren. 

Peygamberler ve elçiler, tanrısal bilgileri insanlara aktaran kişilerdir. Her peygamber aynı zamanda elçidir, ancak her elçi peygamber değildir. (Örneğin; İsmail’den peygamber olan bir elçi diye bahsedilir [19:54].) 

DEVAMINI OKU


SADECE KURAN


Uzun lafın kısasını baştan söylemek gerekirse, tek bir ayet yeterlidir… 

6:114  Tanrı'dan başka hüküm koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir

DEVAMINI OKU


KURAN’IN KORUMA SİSTEMİ: 19


KURAN’I TANRI KORUMUŞTUR

Kuran; tanrısal, benzersiz, uydurulmamış, gerçek, korunmuş ve ayırt edici bir mesaj olduğunu iddia eder. Ancak bu iddiaların ispatı “Kuran’da yazıyor işte!” cümlesi değildir…

DEVAMINI OKU


ALLAH VE DİN


ALLAH VE DİN NEDİR, NE DEĞİLDİR?

İlk olarak “Allah” ve “din” ne değildir, ona bakalım…


Allah, Tanrı’nın özel adı değildir.

Allah, yalnızca Arapça bilen bir varlık değildir.

Allah, yalnızca Muhammed’in tanrısı değildir.

Allah, cezalandırma hastası bir varlık değildir.

Allah, kendine taptırma meraklısı bir varlık değildir.

Allah, dünyadaki kötülüğün sebebi değildir.

Allah, zarar veren değildir.


Din, aklını kullanmayı ve hayatı sorgulamayı yasaklayan kurallar bütünü veya dayatılmış zorunlu görevler değildir.

Din, tapınmak değildir.

Din, Tanrı ile peygamber arasında bir şirket değildir.

Din, Arapça sözleri ezberlemek veya anlamadan okumak değildir.

Din, kuruma veya tarikata bağlı olmak değildir.

DEVAMINI OKU


Sayfa: 2 - 1

En iyi kendi aklınızı kullanarak görüntülenir.
Telif hakkı yoktur. Her şey kaynak gösterilmeden kopyalanabilir ve paylaşılabilir.