HAC VE UMRE


*Ön Bilgi: Hac merkezi Mekke değil, Kudüs’tür. Merkezin Kudüs olduğu “Kutsal Ev adlı konuda açıklanmıştır. Kuran ay takvimini kullanmaz, ay-güneş (lunisolar) takvimini kullanır. Detayları "Kuran'daki Takvim" konusunda açıklanmıştır.

HAC (KONFERANS) 

Hac” kelimesi “tartışma, tartışma yöntemi, eleştiri malzemesi, bahane, delil anlamlarına gelir (2:76, 2:139, 2:150, 2:258, 3:20, 3:61, 3:65, 3:66, 3:73, 4:165, 6:83, 6:80, 6:149, 40:47, 42:15, 42:16, 45:25). 

Dağa çıkmak, küpün etrafında yedi tur atmak veya şeytan adlı dikili taşları taşlamak hac değildir. Hac; fikirlerin, araştırmaların ve eleştirilerin sunulduğu, muhtaçların rızıklandırıldığı, insanları birleştirici ve geliştirici bir konferanstır.

3:97 …Yoluna gücü yetenin o Ev’de hac etmesi, insanlar üzerinde Tanrı’nın bir hakkıdır… 

  • Kuran, haccın bilinen aylarda olduğunu söyler. 

2:197  Hac, bilinen aylarda uygulanmalı… 

Bu bilinen aylar, Kuran’da bahsedilen haram aylardır. Haram ayların sayısı dörttür.

9:36  Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre, Tanrı katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır

  • Büyük Hac Günü okunan bildiriyle, savaşın dört ay boyunca yasak olduğu belirtilir. 

9:2-3  Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz, Tanrı’yı âciz bırakamazsınız. Şu da bir gerçek ki, Tanrı küfre batanları rezil eder. Bu, aynı zamanda, Tanrı ve elçisinden tüm halka, büyük hac günü yayımlanmış bir bildiridir . 

*Geleneksel anlayış Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce’nin haram aylar olduğunu; hac aylarının ise Şevval, Zilkâde ve Zilhicce olduğunu söyler. Bu kabullerle beraber haccın Zilhicce içinde, belirli birkaç günde yapılması gerektiği söylenir. Bunların hepsi yanlıştır. Kuran'a göre takvim için bu makaleye bakabilirsiniz.

Özetle hac; 

  • Mart ayında ilk hilali görünce başlar ve dördüncü hilali görene kadar yapılabilir (2:197).
  • En az üç gün sürmelidir fakat bir özürü bulunan iki gün durabilir (2:203).
  • Temiz/güzel her kıyafet giyilebilir (7:31).
  • Cinsel ilişki, kötülük, kavga, deniz hayvanı hariç avlanmak yasaktır (2:197, 5:96).
  • Kimlik/tanışma merkezinden beraber yola çıkılır (2:198)
  • Kâbe/çıkıntı/ev ziyaret edilir (22:29).
  • Tanrı anılır (2:198).
  • Dünyaya yararlı bir konferans gerçekleştirilir (3:97).

UMRE (ZİYARET) 

Umre” kelimesi “ziyaret” anlamına gelir. Ziyaret, haram aylar dışında her zaman yapılabilir. Ziyarete gelirken Kutsal Ev’deki insanlar için bir hediye/kurban getirilmelidir. Eğer hediye/kurban getirilemiyorsa; hacca gidildiğinde üç, eve dönüldüğünde yedi gün olmak üzere toplam 10 gün oruç tutulmalıdır. Kudüs’te oturanın, hediye getirmesine de oruç tutmana da gerek yoktur. 

2:196  …her kim Hac zamanına kadar umreden yararlanırsa, kolayına gelen bir kurban/hediye göndermeli. Bunu yerine getiremeyenler, hac anında üç gün, ve döndükten sonra da yedi gün olmak üzere toplam on gün oruç tutmalı. Bu, ailesi Kutsal Mescit civarında oturmayanlar içindir. Tanrı’yı dinleyin ve bilin ki Tanrı’nın azabı çetindir. 

Ayrıca hac veya umre için yola çıkıp gitmek nasip olmazsa; en azından götürülen hediye Kabe'ye gönderilmelidir. 

2:196  Hac ve umreyi Tanrı için tamamlayın. Engellenirseniz, kolayınıza gelen bir hediye/kurban yeterlidir. 

*Not: Şimdiki dönemde kurban lazım değildir. Dünya üzerinde, tonla hazır et bulunmaktadır. Hazır olan etin alınması; yeni bir hayvanın kesilmesinden daha "hayırlı” bir iştir.

22:37 Tanrı'ya ne onların etleri, ne de kanları ulaşır; O'na ancak sizin erdemli davranışınız ulaşır. Onları böylece sizin hizmetinize vermiştir ki, sizi doğruya ulaştırdığı için Tanrı'nın büyüklüğünü anasınız.


İHRAM

İhram, hac veya umreye giderken giyilen elbise olarak bilinir. Fakat Tanrı’nın bahsettiği ihram şekilcilik üzerine değil, davranış üzerinedir… 

İhram, “mahrum kılmak” anlamına gelir. Yani hacda ihrama girmek/ihramlı olmak; kavga etmekten, kötülük yapmaktan, avlanmaktan (deniz hayvanları hariç) ve cinsel ilişkiye girmekten kaçınmaktır. 

2:197 …Kim o aylarda hacca karar vermişse bilsin ki, hacda cinsel ilişki, kötülük yapmak, çekişmek yoktur

5:96  Hem size hem de yolculara bir geçimlik olarak deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Fakat ihramlı olduğunuz sürece karada avlanmak size haram edilmiştir… 

*Konferans zamanında avlanma yasağı, sosyal ve psikolojik yönden barış ortamını hazırladığı gibi doğayı korumak amacını da güder. Kudüs’te toplanan yüzbinlerce konferans katılımcısına avlanma izni verilmiş olsaydı, bu bölge doğal zenginliğini kısa sürede yitirirdi. Yalnızca deniz avına izin verilmiştir; o da geçimlik kadardır. [1]


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


ALINTILAR

[1] Edip Yüksel -  Mesaj (Kuran Çevirisi) / Dipnotlar


Son Güncellenme: 30.09.2021
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]