HARAMLARI KİM BELİRLİYOR?


Tanrı, insanları bazı davranış ve eylemleri yapabilme konusunda sınırlandırmıştır. Bu sınırlandırmalar, yetenek olarak değil; ahlâki ve yarar-fayda açısından konulmuşlardır. Yapılmaması istenen, yani sınırlandırılan her şey "haram" adı altındadır.

Din, Tanrı ile peygamberler veya insanlar arasında kurulmuş bir şirket değil; Tanrı’ya teslim olarak uyulan bir paradigmadır. Dini (yasayı) kuran, hükmü veren yalnızca Tanrı'dır. Mevcut tüm sınırlandırmalar, Kuran ile insanlığa tebliğ edilmiştir. Tanrı'nın sınırlandırıldığı şeyler arttırılamaz, değiştirilemez veya esnetilemez...

6:114 Tanrı'dan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir...

Günümüzde, dini tebliğ eden bir kurum olduğunu iddia ederek; "şu haramdır, bu değildir", "normalde haramdır, ama şöyle olursa haram değildir" gibi Kuran'a uymayan çıkarımlarla, halkı kendisi veya başkalarının çıkarları uğrunda aldatanlara dikkat edilmelidir. Nitekim Tanrı, bu kişilerin olduğunu/olacağını ve bunların da en çok kimlerden olacağını açıkca belirtmiştir.

9:34 ...din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve Tanrı'nın yolundan saptırırlar…

Kuran'da hiçbir şekilde bahsedilmeyen, ancak uyduruk kaynaklar ile kendi ideolojisini destekleyenlere Kuran'dan şu sözler hatırlatılmalıdır:

16:116 Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Bu helaldir, bu haramdır" demeyin. Böylece Tanrı'ya yalan yakıştırmış olursunuz...

68:36-38 Neyiniz var, ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyup duruyorsunuz? Ve içinde her dilediğinizi bulabiliyorsunuz?

37:154-157 Size ne oldu, nasıl karar veriyorsunuz? Öğüt almaz mısınız? Yoksa apaçık bir delile mi sahipsiniz? Doğruysanız kitabınızı getirin.

Tanrı'nın mesajlarına göre yaşamaya çabalayan, ancak Kuran dışı kaynaklara sapan herkes kaybolmaya mahkûmdur. Mesajı okumayarak, beynini başka insanlara kiralayanlar ve bu şekilde yoldan sapanlar, yargı gününde saptıranlara lanet okuyacaklardırlar.
33:67-68 Derler ki, "Efendimiz! Sdatlarımıza/şeyhlerimize ve büyüklerimize uyduk; onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat ceza ver, onları büyük bir lanetle lanetle."
Mesajı okumamışsanız kandırılmaya müsaitsiniz demektir. Örneğin; "Eee şu Kuran'da yazmıyor, ben nasıl bileceğim haram mı değil mi?" sorusunun cevabı Kuran'dadır. Kuran'ı okumuş olan birisi bu soruyu sormaz. Çünkü Tanrı, bahsedilmeyen konuları Kuran ışığında değerlendirmeni istemiş ve seni özgür bırakmıştır.
5:101 Ey inananlar, açıklandığı vakit hoşunuza gitmeyecek şeyler hakkında sorular sormayın. Kuran'ın ışığında sorarsanız size açık olurlar. Tanrı özellikle onlardan söz etmedi...
Zamanında Yahudiler de kitaplarında bulamadıkları soruların cevapları için tıpkı “Hadis ve Sünnet” gibi “Mişna ve Gamara” adında kaynaklar oluşturmuşlardır. Bu kaynaklar; bu kaynakları oluşturanların, bunları uygulayanların ve belki de bu uygulamaları sorgulayanların inkârcı olmalarına sebep olmuştur.
5:102 Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkârcı oldular.
Aradığınız soruların cevapları için inandığınızı iddia ettiğiniz kitabınızı okuyun, kimseyle münakaşa etmeyin. Kuran size yeter.

43:44 Şüphesiz ki bu, sana ve halkına bir mesajdır; ondan sorulacaksınız.“

18:54 Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

Kuran dışı haram-helal uyduranlara da bu ayeti söyleyin ve geçin...
16:56 …Tanrı’ya andolsun ki siz bu uydurduğunuz şeylerden sorulacaksınız.


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


Son Güncellenme: 16.01.2020
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]