İNKÂR ETMEK


KANITA SAHİP OLMAK 

Gerçek olduğu iddia edilen şey delillendirilmelidir. Aynı şekilde, bir şeyi inkâr etmek de delil gerektirir. Çürütülmeyen veya çürütülemeyen bir iddia karşısında yorumsuz ve kararsız kalınabilir ancak; “Ben bunu kabul etmiyorum!” veya “Bu gerçek değil!” gibi sübjektif savunmalar yersizdir. 

İnsan, aldığı bilgileri akıl-vicdan süzgecinden geçirmesi gereken bir varlıktır (17:36). Aklını kullanmayan insan, kandırılmaya müsait veya kronik inkârcı bir karaktere dönüşebilir (2:171).


KAFİR/İNKÂRCI 

Binlerce yıl önce yeryüzüne, “Evrenin sahibi ve yaratıcısı tek bir Tanrı’dır.” haberi gelmiştir. Bu haber, bugün de iddiasını sürdürmekte ve delillerini ortaya koymaktadır. Bu iddianın karşısında durmak için bu haberin delillerini çürütmek ve Tanrı’nın olmadığını kanıtlamak gerekir. 

Delilsiz bir şekilde Tanrı’yı ve(ya) Tanrı’dan gelen mesajları inkâr edenler kâfir/inkârcı/gizleyen/kapatan olarak tanımlanır. Kuran’da, Tanrı’yı inkâr edenlerden ve(ya) birden fazla Tanrı’nın varlığını iddia edenlerden “delillerin sunulması” istenir. 

27:64  Yaratılışı başlatan ve sonra onu tekrarlayan kimdir? Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Tanrı ile birlikte bir başka tanrı mı? De ki: “Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin!” 

47:3  Çünkü inkâr edenler batıla uymakta, gerçeği onaylayanlar ise Efendilerinden gelen gerçeğe uymaktadırlar. Tanrı halkın durumunu böyle sergiler. 

21:24  O'nun dışında tanrılar mı edindiler? De ki, “Delilinizi getirin!” 

23:117 Her kim Tanrı’yla birlikte, hiçbir delile sahip olmayan başka bir tanrıya da hizmet ederse, onun hesabı Efendinin katındadır. Kuşkusuz kafirler başaramazlar. 

46:4 De ki: "Tanrı’nın dışında yalvardıklarınıza bir bakın. Onların yerden neyi yarattığını bana gösterin. Yoksa göklerde onların bir ortaklığı mı var? Bundan önce bir kitap veya bir bilimsel belge getirin, doğru sözlü iseniz?”


MÜHÜRLENMEK 

İnkârda sabit fikirli hale gelen kişiler, Tanrı’nın gerçek olmadığını (kendince) kesinleştirmiş; sorgulama ve araştırmayı kesmişlerdir. Bu kişiler, aklı-vicdanı mühürlenmiş kronik inkârcılardır. 

59:19  Tanrı’yı unuttukları için O'nun da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmışlardır. 

41:52 De ki: “Ya o Tanrı’dan ise ve siz de onu yalanlamış iseniz? Buna karşı kesin bir tavır alandan daha sapık kim olabilir? 

6:110  İlk başta inanmamaya karar verdikleri için anlama yeteneklerini ve gözlerini çevirip azgınlıkları içinde bocalar durumda bırakırız. 

40:35  Tanrı’nın ayet ve mucizelerine karşı, hiçbir delile sahip olmadan tartışanlar, hem Tanrı katında ve hem de gerçeği onaylayanlar katında büyük bir öfkeye muhataptır. Tanrı her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler

40:63  Tanrı’nın ayet ve mucizelerini reddedenler işte böyle saptırılırlar. 

Bazıları da üzerinde herhangi bir otorite kabul etmek istemez ve hayatını dilediği gibi yaşamak ister. Bu tutumları yüzünden Tanrı, kendisini onlara göstermez/tanıtmaz. 

45:23-24 Heveslerini tanrı edinen kimseye dikkat ettin mi? Nitekim Tanrı onu bilerek saptırmış, işitme duyusunu ve beynini mühürlemiş ve görüşüne perde koymuştur. Tanrı’dan başka kim onu doğruya iletebilir? Öğüt almaz mısınız? Onlar derler ki, "Biz sadece dünya hayatında yaşarız. Yaşarız, ölürüz ve bizi zamandan başkası yok etmez.” Onların bu konuda bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zannediyorlar. 

16:107-108 Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. İnkarcı topluluğu Tanrı doğru yola iletmez. İşte onlar, Tanrı’nın kalplerini, işitme ve görüşlerini mühürlediği kişilerdir. Onlar gafillerdir.


ATEİZM, AGNOSTİSİZM VE DİĞER TÜM DÜŞÜNCELER 

Tanrı’nın olmadığını ispatlamış bir şey henüz yoktur. Tanrı’nın varlığına dair “son deliller” ise Kuran’da ve hayattadır. Kuran, mesajının tanrısal olduğunu matematik ile kanıtlamış ve “Tek Bir Tanrı Var” mesajının temel mesaj olduğunu bildirmiştir (Kuran’ın Koruma Sistemi:19). 

Ateist düşünceye sahip bir kişi -eğer bir kanıtı yoksa- inkarcıdır. Agnostik düşünceye sahip bir kişi ise şüphecidir; Tanrı’nın varlığı iddiası karşısında yorumsuz/kararsız kalmıştır. Dolayısıyla Agnostik zihin, Ateist zihne nazaran daha “iyi” haldedir; çünkü rasyonel sorgulama konusunda kendisini kapatmamıştır ve “ayetlere/işaretlere/mucizelere/delillere” daha yakındır. Ancak Tanrı, hangi düşünceye sahip olursak olalım, bize şunları tavsiye eder; 

22:15  Kim Tanrı’nın dünya ve ahirette kendisine yardım edemeyeceğini sanıyorsa göğe doğru yönelsin ve sonra öteki ilişkilerini kessin de uyguladığı bu planın, kendisinin canını sıkan her şeyden kurtarıp kurtarmadığına bir baksın. 

59:19  Tanrı’yı unuttukları için O'nun da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmışlardır. 

O’nun mesajını inkârcılık üzerine değil; rasyonel bir şekilde araştıran, erdemlilik ve iyilik üzerine yaşayan/yaşamaya çabalayan/yaşamak üzere karar veren herkese kendini tanıtır ve ışık dolu yoluna iletir. 

29:69  Uğrumuzda çaba gösterenleri yollarımıza ileteceğiz. Tanrı hiç kuşkusuz iyilik edenlerle beraberdir.

48:4  O onaylarına onay katmak için gerçeği onaylayanların kalbine huzur indirendir. Göklerin ve yerin orduları Tanrı’nındır. Tanrı Bilendir, Bilgedir.

56:79  Onu ancak temizler kavrayabilir. 


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


Son Güncellenme: 09.10.2019
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]