İNTİHAR ETMEK


İntihar etmek veya ötenazi yaptırmak, kısacası hayatımıza kendi isteğimizle son vermek gibi davranışlar Tanrı'ya karşı gelmek midir, günah mıdır diye fazlasıyla merak edilir.

Hepimizin bildiği gibi hiçbir canlı, bu yaşama kendi isteğiyle gelmedi, gelmiyor, gelmeyecek. Bizler de insanlar olarak bu canlılığa dahiliz. Evrenin sahibi olan Tanrı'nın kurduğu sistem sebebiyle, sperm ile yumurta bir araya geldiğinde insan bedeni oluşuyor ve bir bilince sahip oluyor. Hepimiz rastgele bir rahimde oluşan, bir bedene sahip bilinçleriz.

39:16 …Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmaktadır...

Her canlının ilk amacı hayatta kalmaktır. Özellikle diğer canlılara göre daha fazla gelişmiş sisteme sahip memeliler bu konuda (evrim sayesinde) oldukça avantajlıdırlar. İnsan, her ne kadar en "yetenekli" beyne sahipse de ilkel beyni vardır. Limbik sistem (talamusun her iki yanında, serebrum'un sağ altında bulunan beyin yapılarının tümü), canlıya "savaş ya da kaç" komutunu gönderen bölgedir. Bir şey ile karşılaştığında canlıyı harekete veya donmaya sevk eden kritik yerdir.

Buna karşın, her canlının bir tehlike veya sorun karşısında aynı davranmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla bir insanın kendi hayatını sonlandırmak istemesi olasıdır. Bu istek, psikolojik sorunlar veya fizyolojik hasarlardan olabilir.

*Psikoloji, beyin ve sinir sistemi gibi konularda daha fazla bilgiler için bu alanlarda uzmanlaşmış insanların makalelerini okumanız sizin için yararlı olur; biz konumuzdan (intiharın sonucundan) çok sapmadan devam edelim...

Şu bir gerçektir: Zorluklara göğüs germek, sabretmek, derdimizi-tasamızı O'na ileterek mücadele etmek ve çözüleceğine inanmak Tanrı'nın bize ısrarla ilettiği tavsiyelerdir.

2:186 Kullarım beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki ben yakınım. Beni çağırdığı vakit çağıranın çağrısına karşılık veririm...

22:15 Kim Tanrı’nın dünya ve ahirette kendisine yardım edemeyeceğini sanıyorsa göğe doğru yönelsin ve sonra öteki ilişkilerini kessin de uyguladığı bu planın, kendisinin canını sıkan her şeyden kurtarıp kurtarmadığına bir baksın.

2:153 Güçlüklere karşı sabır ve salat ile yardım dileyin...

Tanrı, bizim VAR OLMAMIZI dilemiştir ki yaşama gelmişizdir. Kendi yaşamına son vermek, Tanrı'nın verdiği “hayat” hediyesini çöpe atmaktır. Ayrıca bilinmelidir ki, kimseye zararı dokunmamış bir insanı öldürmek çok ama çok büyük bir günahtır. Tanrı bunu "bir kişiyi öldürmek = herkesi öldürmek", "bir canı kurtarmak = herkesi kurtarmak" olarak bize aktarmıştır.

5:32 Kim, cinayet işlememiş veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış bir kişiyi öldürürse tüm insanları öldürmüş gibidir. Kim de o canı yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.

Ancak ayette görüldüğü gibi durum gerekçelere bağlanmıştır. Öldürülebilecek kişi kısas kavramına girmeli (önceden bir başkasını öldürmüş olmalı) veya dünyada bozgunculuk uğruna şeyler yapmış/yapıyor olmalıdır. Dolayısıyla iyi bir insanı öldürmek = bütün insanlığı öldürmektir.

Şimdi yine dönelim kendi kendimizin ölüm hükmünü vermeye. Yukarıdaki 5:32 ayeti akla şu soruyu getiriyor:

"Ben birini öldürmedim veya dünyada kötülük yapma misyonuyla yaşamıyorum, kendimi öldürmem bütün insanlığı öldürmem değil midir?"

Mantık ve felsefi açıdan baktığımızda cevap evet; Tanrı’nın “kötülük yapmadıkça, birini öldürmedikçe o cana kıyma” emriyle ters düşer.

Ancak insan, dünyaya veya kendisine bir kötülük yaptı diye vicdanen yaşamını sürdürmekte zorlanıyor, psikolojik, ekonomik sıkıntılardan dolayı bunalımlar yaşıyor, yatalak kaldığı için başkalarına yük olmamak adına ötenazi uygulanmasını istiyor olabilir.

Kimse, kimsenin ne yaşayıp o duruma geldiğini hissedemez, bilemez; arkasından konuşmak da hüküm vermek de haddine değildir! Geleneksel anlayışta bilindiği gibi "İNTİHAR ETTİĞİ İÇİN DİREKT CEHENNEME GİDECEK" diye bir şey yoktur.

Yaşamına son verme kararı insanın kendisine aittir ve Tanrı ile arasında bir konudur. Tanrı'nın affetmeyeceği tek günah; O'ndan başka herhangi bir şeye hizmet etmek, bir başkasını efendi edinmektir.

4:48 Tanrı kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan aşağı dilediğini bağışlar.

Dipnot: Bu makale insanları intihara teşvik etmek için değil, Tanrı adına "intihar eden kesin cehenneme gider" hükmü verenlerin yalan söylediğini açıklamak için yazılmıştır. Makale içinde de söylediğimiz gibi; her şeye rağmen hayata tutunmak, bir çıkış yolu aramak, bizi yaratandan yardım istemek ve O'na güvenmek hiç aklımızdan çıkmamalıdır.


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


Son Güncellenme: 23.07.2022
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]