İSA GERİ GELMEYECEK


Hristiyanlar İsa’nın geri geleceğine inanırlar. Bu inanış, farklı bir biçimde İslam inanışına da sokulmuştur; “İsa’nın geri geleceği ve herkesi İslam’a davet edeceğine” inanılır. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir.

İSA'NIN DÜNYA'DAN AYRILIŞI 

İsa, Yahudiler tarafından yalancılıkla nitelendirilmiş ve öldürülmek istenmiştir.

5:110 Tanrı diyecek ki: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene bağışladığım nimetimi hatırla. Seni Kutsal Ruh ile desteklemiştim; böylece beşikteyken de yetişkin iken de halkla konuşuyordun. Sana kitabı, bilgeliği, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. İznimle balçıktan kuş heykeli yaratıyordun ve ona üfleyince de iznimle kuş oluveriyordu. Körü ve cüzzamlıyı iznimle iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. İsrail’in çocuklarına apaçık kanıtlar götürmene rağmen, içlerindeki inkârcılar, "Bu apaçık bir göz boyamadan başka bir şey değil" demişlerdi de seni onlardan kurtarmıştım.

Ancak Tanrı, İsa’yı Yahudilere öldürtmemiştir. İsa asılmaya götürülürken, canı/ruhu Tanrı’nın katına alınmıştır. Yahudilerin İsa’yı öldür(e)mediği üzerine basa basa söylenir.

4:157 Ve “Tanrı’nın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demelerinden ötürü… Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar; fakat öyle yaptıklarını sandılar. Onun hakkında tartışmaya girenler, bu konuda kuşku içindedir. Onların bu konuda bir bilgisi yok; sadece zanna uyuyorlar. Kesin olarak onu öldürmediler.

3:55 Tanrı İsa'ya şöyle demişti: "Seni vefat ettirecek ve kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtaracağım ve sana uyanları Diriliş Günü'ne kadar inkâr edenlerin üzerinde tutacağım. Dönüşünüz banadır ve anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda ben hüküm vereceğim." 

TANRI'YA YÜKSELTİLEN İSA NEREDE?

3:55 ayetinden İsa’nın Tanrı’nın yanına alındığı öğreniyoruz. Çünkü İsa şahittir/şehittir, öncüdür ve öncüler ölmezler, vefat ederler; diridirler. Bu insanların, yaşamlarına devam ettikleri yer; yine bizim evrenimizde hatta Samanyolu'nda bulunan bir bahçedir/yaşama elverişli yerdir… (Bu bahçe hakkında detaylı bilgi için Ara Bahçe makalesini okuyunuz).

3:169 Tanrı yolunda vurulanları ölü sanmayın; bilakis onlar Efendilerinin katında nimetler içinde diridirler.

2:154 Tanrı yolunda öldürülenlere, “Onlar ölülerdir” demeyin. Aksine onlar diridir fakat siz farkında değilsiniz.

16:32 İyi/erdemli durumdayken melekler canlarını almaya geldiklerinde, "Selam size olsun. Yaptıklarınızın karşılığı olarak bahçeye giriniz" derler.

36:26-27 Kendisine, "Bahçeye gir" denir. "Keşke benim halkım bir bilseydi; Efendimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını…” der.

3:169-171 Tanrı yolunda vurulanları ölü sanmayın; bilakis onlar Efendilerinin katında nimetler içinde diridirler. Tanrı’nın onlara bolca verdiği nimetlerle neşe içindedirler. Kendilerine daha katılmamış yoldaşlarına bir korku ve üzüntü olmadığını müjdelemek isterler. Tanrı’nın bol nimetini ve Tanrı’nın gerçeği onaylayanların ödülünü yitirmeyeceği gerçeğini müjdelemek isterler.

22:58-59 Tanrı yolunda göç ettikten sonra ölenler veya öldürülenler, Tanrı tarafından güzel bir rızık ile besleneceklerdir. Kuşkusuz Tanrı rızık verenlerin en iyisidir. Hoşnut olacakları bir kabul ile katına alacaktır onları. Tanrı Bilendir, Şefkatlidir.

İSA'NIN GERİ GELMEYECEĞİNİN DELİLİ

*İlk Not: İsa’nın geri gelebilme olasılığını kabul edeceksek: İsa’nın bilincinin, Ashab-ı Kehf (mağarada uyuyanlar) gibi belli bir süre kapatılıp, tekrar açılması ve İsa’nın aynı bedeninde uyanarak yaşamına devam etmesi gerekir. Yani yarın-öbür gün birisinin çıkıp “Ben İsa’yım” demesi için, bedeninin en az 2018 yıllık olması lazım; yeni bir annenin karnından çıkan birisi İsa olamaz. Ancak şimdi göreceğiz ki İsa’nın hiçbir şekilde geri gelmeyeceği, bizzat İsa’nın ağzından söylenen ve söylenecek olan cümlelerden çok açık.  

Tanrı, Yahya’dan bahsederken üç günden bahseder şunu söyler: 

19:15 Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun!
Ve İsa, aynı üç günü kullanarak şu duayı etmiştir:
19:33 Doğduğum gün, öldüğüm gün ve diri olarak kaldırılacağım gün bana selam olsun!
Yani İsa’nın iki kere dirilmesi söz konusu değildir. Eğer “diri olarak kaldıracağım gün” kısmından “Dünya’da tekrar dirilmeyi” anlayacaksak; Yakup’un da dirilmesi gerekir?!

 

Başka bir delil, İsa’nın yargı günündeki konuşmasında yatmaktadır.

5:116-117 Tanrı şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, sen mi halka, ‘Tanrı’dan başka beni ve annemi de tanrı edinin' dedin?" O şöyle cevap verecek: "Sen yücesin, hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Zaten böyle bir şey söylemiş olsaydım sen bilirdin. Sen benim düşüncemi bilirsin; ancak ben senin düşünceni bilmem. Sen tüm gizemleri biliyorsun. Ben onlara ‘Efendim ve Efendiniz olan Tanrı’ya hizmet edin' diye bana emrettiğinden başkasını demedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara tanıktım. Beni vefat ettirdikten sonra ise sen onların üzerine gözetleyici oldun. Sen her şeye Tanıksın."

Görüldüğü gibi İsa, Tanrı’nın katına alındıktan sonra dünya yaşamındaki takipçilerinden bihaber olduğunu söyleyecektir.

KURTARICI BEKLEMEYİN

Sonuç olarak, İsa Dünya’ya geri gelmeyecek. İsa’yı göreceğimiz gün, herkesin topluca bir arada bulunduğu yargı günüdür. Hristiyanlar da Müslümanlar da kurtarıcı beklemeyi kesip, kendilerini kurtaracak erdemli işlere sarılmalıdırlar.

Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


Son Güncellenme: 24.02.2018
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]