REENKARNASYON


Reenkarnasyon, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı bir milyarı aşmaktadır [1]

Kimileri, reenkarnasyonun İslam tarafından da desteklendiğini söylerler. Örneğin 40:11 ayeti referans gösterilerek, insanların ikinci kez dünyada bulunabilecekleri iddia edilir.

40:11 Diyecekler ki, "Efendimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Şimdi günahlarımızı itiraf ettik. Buradan bir çıkış yolu var mı?"

Fakat bu ayete göre kişi reenkarne olmamıştır, herkes gibi bir kez yaşamıştır. “İki kez öldürdün ve iki kez dirilttin” cümlesinin söylenme sebebi, yaratılmadan önceki halimizin “ölü” olarak tabir edilmesidir. 

2:28 Tanrı'yı nasıl inkâr edersiniz? Siz ölüler idiniz o sizi diriltti. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir; sonunda ona döndürülürsünüz.

Yani; insan ölüdür (ilk ölüm) ve diriltilir (ilk dünya yaşamı), tekrar ölür (dünya yaşamının sonu) ve tekrar diriltilir (ahiret).

İslam’a göre hayat; yaşam bahşedilenlerin, ebedi yaşamı hak ettiklerini/hak etmediklerini gösterdiği sahnedir ve bu yaşam sahnesinde bir kez bulunulur.

67:2 Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışlayandır. 

32:11 De ki: "Üzerinize görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Efendinize döndürüleceksiniz." 

23:99 Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman şöyle der, "Efendim, beni geri döndürünüz. Ki terk etmiş bulunduğum şeylerde erdemli işler yapayım. Hayır; Bu onun söylediği bir laftan ibarettir. Diriliş gününe kadar onların ardında bir engel vardır."


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


ALINTILAR

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Reenkarnasyon


Son Güncellenme: 17.07.2018
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]