REŞAD HALİFE'Yİ KUSURSUZLAŞTIRMAYIN


REŞAD HALİFE ELÇİ Mİ? 

Kuran, sırrı ortaya çıkaracak bir elçiyi haber verilmişti. Bu haberde de ilgi çekici bir ayrıntı var.

72:26-28 O geleceği bilendir; ve O sırrını hiç kimseye göstermez. Ancak seçtiği bir elçi hariç; nitekim O, o elçiden önceye ve sonraya ait bir gözlem sunar. Böylece, elçilerin Efendi’lerinin mesajını ilettikleri ortaya çıksın. O onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi sayı olarak hesaplamıştır.

72:27 ayetinin orijinali “halfihî rasadâ” olarak bitiyor.

ORİJİNAL:

 إلَِّا مَ اِن ارْتضََى مِن رَسُو لا فإَنِهَاُ يسَْلكُاُ مِن بيَْناِ يدََيْهاِ وَمِناْ خَلْفِهِِ رَصَدًا

OKUNUŞU: İllâ meni artedâ min resûlin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihî rasadâ.

19’u ortaya çıkaran da Reşad Halife oldu. Yani haber verilen elçinin Reşad Halife olduğu kesindir.
 


REŞAD SADECE 19’UN ELÇİSİ Mİ, HER ŞEYİ HATASIZ MI ANLATMIŞTIR?

Reşad’ın haber verdiği iki şey vardır. Birisi zaten Kuran’ı okuyan ve anlayan herkesin onaylayacağı; dinin biricik kaynağının Kuran olduğu gerçeği, diğeri 19’dur. 

Reşad Halife de herkes gibi bir insandır ve hatalar yapabilir. Tüm elçiler de peygamberler de hata yapmış, günah işlemişlerdir. Bu hatalar elbet bir gün Tanrı tarafından (belki teknoloji, belki doğa, belki de başka bir elçi tarafından) düzeltilir.

7:6 Kendilerine mesaj gönderilenleri de sorguya çekeceğiz, elçileri de sorguya çekeceğiz.

22:52 Senden önce, arzularına sapkının karışmadığı hiçbir elçi ve hiçbir peygamberi göndermedik. Tanrı sapkının attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra Tanrı ayetlerini sağlamlaştırır. TANRI Bilendir, Bilgedir.

Reşad, ortaya çıkardığı sistemin (19) sayımlarında bile hatalar yapmıştır; kusursuz olması da beklenmemelidir.


BSM-İSM-VAHİD

Hataların başında besmeledeki BSM kelimesini İSİM kabul etmesi gelir. 

Reşad, BSM’nin Kuran’ı eşit 3 parçaya bölüşünü ortaya çıkarmamıştır. Bu kelimenin asıl işlevi budur.

Normalde ‘elif’ harfi ile yazılan “basm -
باسم“ kelimesi (56:74, 56:96, 69:52, 96:1), besmelede ‘elif’ harfi olmadan “bsm - بسم" şeklinde yazılır. Besmeledeki yazılış şekli üç ayette görülür: (1:1, 11:41, 27:30). Bu ayetler Kuran’ı üç parça olarak korur; birincisinden ikincisine 1520 (19×80) ayet, ikincisinden üçüncüsüne 1691 (19×89) ayet, üçüncüsünden Kuran'ın sonuna kadar 3135 (19×165) ayet bulunur [Delile Bak].

Reşad’ın iddia ettiği gibi VAHİD kelimesi de Kuran’da VAHD şeklinde değil, VHD şeklinde yazılır. Bu da İSM 19 kez geçer = VAHD ebcedi 19’dur eşleşmesini de yok etmektedir.

‎'Elif' başlangıç harfli surelerde geçen "VHD (‎حد‎و)" kelimeleri: ‎

‎2:61, 2:133, 2:163, 2:213, 7:70, 7:189, 10:19, 11:118, 12:31, 12:39, 12:67, 13:4, 13:16, 14:48, 29:46, 31:28, 36:29, 36:49, 36:53, 38:5, 38:15, 38:23, 38:65, 40:12, 40:16, 40:48, 41:6, 42:8, 43:33.


ELİF SAYIM HATALARI

Reşad ‘Elif’ başlangıç harfli surelerin sayımlarında da hatalar yapmıştır. Nitekim diğer başlangıç harfli surelerle ilgili nüsha üzeri sayımlarına ulaşabiliyoruz ancak ‘elif’ başlangıç harfli hiçbir surenin nüsha üzerinde sayımını göstermemiştir.

Aşağıda Reşad’ın bu surelerde yaptığı hatalı sayımlar ve delilli sayımlarla ilgili bilgiler mevcuttur.

DELİLLİ SAYIMLARA ULAŞMAK İÇİN: https://19sistemi.com/baslangicharfleri/sayimlar/


NAMAZ VE REKATLARI

REŞAD’IN NAMAZ TEZİ:

Reşad Halife namazın 5 vakit ve 2-4-4-3-4 rekat şeklinde olduğunu, CUMA namazı diye ayrı bir namaz olduğunu, namazda Arapça şekilde Fatiha suresinin okunması gerektiğini, oturma (teşehhüt) pozisyonu olduğunu iddia etmiştir.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=-u03RXuAuz4
[2] https://teslimiyet.org/ekler.php?ekid=15

Ancak Kuran'a göre; namaz “tam olarak böyle kılınır” diye bir ŞEKİL yoktur. Kuran’daki bilgiler dahilinde isteyen istediği gibi kılar. Salat/namaz hakkında bilgi için [Namaz & Salat] makalesini okuyabilirsiniz.


ÖZETLE;

Reşad Halife’nin elçi olması, onun kusursuz bir şekilde yaşamış veya bilgi ilettiği anlamına gelmemektedir. Peygamberler ve elçilerin hatalar yapabileceği, onların da sorgulanacağı Kuran’da açıktır (7:6, 22:52, 14:11 gibi).

Bu makalede Reşad Halife’nin hatalı olduğu her şey (zekat, Kuran çevirisindeki hatalar vs) işlenmemiştir. Çünkü bu makalenin amacı Reşad Halife’nin tüm hatalı çıkarımlarını işlemek değil, Reşad Halife’yi kusursuzlaştırıp, her söylediğini hatasız görenleri uyarmaktır. Reşad Halife’nin çevirisi veya söylediği her söz akıl-Kuran süzgecinizden geçirilmelidir.

Reşad Halife'nin hatalı/eksik çıkarımları kimseyi dinden çıkarmaz; sadece sizin de hatalı/eksik çıkarımları uygulamanıza neden olur. “Hatalı olsun! Ben yargı gününde elçiye uydum işte” derim diyenler bilsin ki; “Bu da bir testti. Aklınızı kullanın deyip duran kitabını neden uygulamadın?” cevabı alırsalar şaşırmasınlar. 

*Not: Hala Reşad’ın hatasız olduğu konusunda ısrarcı olanlar bu videoyu başladığı yerden 51. dakikaya kadar izlesinler.


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


Son Güncellenme: 23.07.2021
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]