SANA GELEN İYİLİK/KÖTÜLÜK


4:78-79 ayetleri sıkça eleştirilen ayetler arasındadırlar. Sebebi, bu ayetlerde çelişki varmış gibi gözükmesidir. Şimdi bu ayetlerde herhangi bir sıkıntı olmadığını gösterelim.

4:78 Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde bile olsanız ölüm sizi yakalar. Başlarına iyi bir şey gelse, "Bu Tanrı tarafındandır" derler. Kendilerine bir kötülük dokunsa, "Bu senin tarafındandır" derler. De ki: "Hepsi Tanrı tarafındandır." Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar.

Yukarıdaki ayetten anlıyoruz ki iyilik de kötülük de Tanrı tarafından zuhur ettiriliyor.

4:79 Sana gelen her iyilik Tanrı’dan, sana gelen her kötülük ise kendindendir

Yukarıdaki ayette de görüyoruz ki kötülük de iyilik de Tanrı’dan.

Evet, ilk bakışta/okuyuşta burada bir çelişki varmış gibi anlamak normal. Ancak dikkat ederseniz 4:78 ayetinde "ind (taraf)" eki kullanılmış, yani “Tanrı tarafından (indillâh)” denilmiş. 4:79’da ise “min (dan)” eki kullanılmış, yani “Tanrı’dan (minallâh)” denilmiş.

Biz Kuran’dan biliyoruz ki; her şey Tanrı’nın iznine bağlı ve kontrolü O’na aittir (4:78,  8:17), başımıza gelen kötülükler kendi hata ve günahlarımızın sonucudur (42:30, 64:11).

Söz konusu ayetlerde de görüyoruz ki; 4:78’deki ilişki dolaylı, 4:79’daki ilişki ise dolaysız. [1]Örnekle anlatmak gerekirse; ateşe elini sokan elini yakarak kendisine zarar verir. Bu zarar Tanrı’dan değil, kendisindendir. Ancak ateşin yakması olayı Tanrı’nın evrene koyduğu yasası olduğundan Tanrı tarafındandır.


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


Son Güncellenme: 07.05.2021
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]