ZİNA VE CEZASI


Zina (zny [ز ن ي]) kelimesi Türkçeye olduğu gibi geçmiştir. Kelimenin İngilizce anlamını incelediğimizde, “commit unlawful sexual intercourse” ve “adultery” anlamlarıyla karşılaşırız. Yani; “yasadışı cinsel ilişkiye girmek” ve “eşini aldatmak”.

23:5-7 ve 70:29-31 ayetlerinde, “eş veya sağ elin sahip olduğu” dışında ırzını korumamanın haddi aşmak olduğu belirtilir.

70:29-31 Ve onlar, ırzlarını korurlar; ancak eşleri veya sağ ellerinin sahip olduğu hariç. Bundan dolayı kınanmazlar. Bunun ötesini arayanlar, haddi aşanlardır.

Burada söz konusu olan kişiler, evli veya sorumluluğunu üstlendiği birisi var diye, “ötesini ararsalar, haddi aşacak olanlar” olarak niteleniyor; yani bu kişiler bekâr değil!

Genellikle “sağ elin sahip olduğu” diye çevrilen “ma meleket eymanuhum” deyimi; “sözleşme/antlaşma yoluyla sahip olunanlar, sorumluluğu üstlenilenler, bakmakla yükümlü olunanlar, meşru olarak sahip olunanlar, üzerlerinde hak sahibi olunanlar” gibi anlamlara gelir.

Kuran’da zina cezasının geçtiği yerleri incelediğimizde de zinanın evlilik ve “sağ elin sahip oldukları” ile bağdaştırıldığını görürüz (24:2-9, 4:25). Dolayısıyla zina cezası; evli/antlaşmalı bir insan ile ilişkiye girilirse veya evliyken/antlaşmalıyken bir başkasıyla ilişkiye girene uygulanabilir.

OLASI İTİRAZ:

24:3 ayetinde, bekar olan ancak zina eden erkek ve kadından bahsediliyor.

24:3 Zina eden erkek, zina eden bir kadın veya ortaklar koşan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadın da zina eden bir erkek veya ortaklar koşan bir erkekten başkasıyla evlenemez. Çünkü bu, inananlara yasaklanmıştır.

CEVAP:

[1] Çevirilerde; bu ayete, genellikle "Zina eden bir erkek veya kadın, zina eden veya müşrik olan bir erkek ve kadından başkası ile nikahlanamaz, evlenemez." şeklinde anlam verilmektedir. Oysaki bu bir haber ayetidir. O günkü toplumun bir uygulamasından haber vermektedir. Emir veya yasaklama söz konusu değildir. Bakara 221' de, müşrik olan kadın ve erkekle evlenmek açıkça yasaklandığı halde burada müşrik kadın veya erkekle evlenilmeyi öngörenler, en hafif deyimi ile Kur'an'a açıkça çelişki yakıştırmış olmuyorlar mı? Bu ayette, toplumda mevcut olan; zina yapan bir erkeğin zina yapan veya müşrik olan bir kadınla, keza zina yapan bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkeğin evlenmesi şeklindeki uygulamadan haber verilerek, bunun doğru olmadığı ve bu uygulamanın mü'minlere haram kılındığı ifade edilmektedir.

Bu ayete, ayetteki "nikahlanıyor/evleniyor" ifadesine "nikahlanamaz/evlenemez" şeklinde yanlış anlam verilerek önemli bir hataya düşülmektedir. Doğrusu;

24:3 Zina yapan erkek, zina yapan veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenmiyor. Zina eden bir kadınla da zina eden veya müşrik olan bir erkekten başkası evlenmiyor. Böyle bir uygulama mü'minlere haram kılındı.

EKSTRALAR:

  • 15:71 "Eğer birşey yapacaksanız, işte kızlarım." ayetinde Lut, kapısına dayanmış seks manyaklarını zinaya mı davet etti, yoksa bekâr kızlarını mı önerdi?

  • İncil, Romalılar 7/2-3: O halde, kadın eğer kocası yaşarken başka bir erkeğin eşi olursa zina yapmış sayılır. Fakat kocası ölürse, onunla ilgili kanuna karşı yükümlü değildir, dolayısıyla başka bir erkeğin eşi olursa bu zina değildir.

  • 24:33 ayetiyle dolaylı yoldan, nikahlı olmayan insanların birlikte olmaları “iffetsizlik” olarak nitelendirilmiştir. Ancak bu zina değildir ve cezası yoktur.

Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


ALINTILAR

[1] Erhan Aktaş Kuran Çevirisi


Son Güncellenme: 13.02.2023
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]