MANİFESTO


ALLAHVEDİN.COM

Bu web sitesi, hiçbir kuruluşa veya tarikata bağlı değildir. İndirilen dinde değil, uydurulan dinde bulunan; hadis, sünnet, mezhep, gelenek gibi öğretiler GERÇEK için kaynak yapılmamıştır. 

7:3  Efendinizden size indirileni izleyin, O'ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!

18:54  Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

Bu web sitesinin amacı; 

  • ‘Allah’ ve ‘Din’ adları altında kandırılanları ve kandıranları uyarmak, 
  • Kuran'ı terk etmiş, uydurulmuş öğretiler içinde kaybolmuş olanları özgürleştirmek,
  • Hiçbir sorgulama yapmadan ‘Müslüman’ olanların inançlarını ‘bilmeye’ dönüştürmek, 
  • Tüm dinlere, deistlere, ateistlere ve agnostiklere apaçık deliller sunarak ışık olmaktır.

ALLAHVEDİN.COM KUSURSUZ DEĞİLDİR; DİNİN KAYNAĞI KURAN’DIR

Bu sitedeki yazılar, Kuran ışığında edindiğim bilgilerin yansımasıdır. Elbette hatalı çıkarımlar yapmış olabilirim. Yanlış bilmekten ve yanlış bilgi vermekten O’na sığınırım… 

Okuduğun, izlediğin, duyduğun hiçbir şeyi mutlak gerçek/doğru olarak kabul etme! Ezberleme veya taklit etme!

Aklını kullan, sorgula, araştır, süzgecinden geçir, delillendir ve gerçeğe ulaş. Sonraki adımda ise ulaştığın bilgiyi uygula. İşte bu, bilerek inanmak ve inandığını yaşamaktır.

“Ben her şeyi doğru bilirim, okuduklarını ezberle, sorgulamadan kabullen!“ demiyorum. Tam tersine, seni; aklını kullanmaya, gerçeğin peşinde olmaya ve sana gelen mesajı okumaya davet ediyorum.

17:36  Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve idrak hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.

21:10  Size, size olan mesajı içeren bir kitabı indirmiş bulunuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız?

7:52  Bilgiyle detaylandırdığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.

ALLAHVEDİN.COM GELİR ELDE ETMEK AMAÇLI DEĞİLDİR

Bu site, hiçbir şey satmayacak veya pazarlamayacaktır. Herhangi bir reklam alanı da bulunmamaktadır. Çünkü Tanrı’nın yasasına uyan/uymaya çabalayan kişi; Tanrı’nın mesajını iletmeye karşılık hiçbir şey istemez.  

36:21  Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır.

25:57  De ki: “Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece, Efendisine ulaşacak yolu arayanlar olmanızı istiyorum.

Kuran dışı hüküm verenlerden, yüceltilmek ve ücret isteyenlerden yüz çevirin!

9:34  Ey gerçeği onaylayanlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve Tanrı'nın yolundan saptırırlar

5:44  Halkı yüceltmeyin, beni yüceltin ve ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın. Tanrı'nın indirdiği ile hüküm vermeyenler inkârcıdır.

- 13 Ekim 2017 -